Tirsdag, 23. mai

Kva betyr Torvik-utvalget si utgreiing for deg og di bedrift?

Har du hørt om Torvik-utvalget? Visste du at utvalget foreslår store endringar i det norske skattesystemet, og om disse blir godkjent, kan ha konsekvensar for di bedrift, og deg personleg?

Rett før jul la Torvik-utvalget fram gjennomgangen sin av det norske skattesystemet. Utvalet har gjennomført den mest omfattande vurderinga av skattesystemet på fleire tiår. Sidan har det komme ei rekkje ulike politiske signal, og 11. mai kjem revidert nasjonalbudsjett.

Utvalet foreslår store endringar i reglar om skattlegging av aksjeinntekter, formuesskatt, bustadskattlegging, skattlegging av arbeidsinntekter, meirverdiavgiftssatsar, og foreslår også å gjeninnføra arveavgifta.

  • Stad: Fjordloftet, Byvegen 30, Osøyro
  • Tid: 16.00-18.00
  • Servering: Lett servering med fokus på mingling
  • Pris: Gratis for medlemmer / 300kr for ikkje medlemmer