Styret

Styret i Næringsrådet består i dag av totalt 9 personar, der to er varamedlemmer med møte-, tale- og kaffirett. Styret er samansett av personar frå ulike næringar og med ulike kompetanse og erfaring.