Søk pengar til ditt prosjekt!

Fjordfondet har som formål å forvalta gåvemidlar bevilga av Sparebanken Vest. Midlane skal brukast til næringsutvikling i Bjørnafjorden Kommune.

Det åpnes opp for søknader 3. juni 2024 og søknadsfrist for 2024 er 22. september 2024.