Torsdag, 26. januar

Er di bedrift klar for framtidens miljøkrav?

Kundar, tilsette og styresmakter forventar i stadig større grad at bedrifter tek berekraftsansvar.
6 av 10 seiar at berekraft påverkar kva dei kjøper, og 75 % føretrekkjer å kjøpa varer og tenester frå miljøsertifiserte verksemder. I arbeidsmarkedet ser søkare etter bedriftar som har ein god miljø og berekraftsprofil. Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlege anskaffelser, og ein stillar krav til at ein dokumentere verksomhetens miljøarbeid, og du og di bedrift kvalifiserer til å delta i anbudsrundene.

Så hvorfor er ikkje fleire bedriftar sertifisert og har eit miljøledelsessystem på plass? 

Å jobbe berekraftig er ikkje bare bra for miljøet, men det er og positivt for bunnlinja til ei bedrift.

Nærmere 40 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2022 blant private virksomheter.

Denne morgonen skal vi saman med Elin Huseby frå Kaizen Consult AS, sjå på korleis ein kan møte dagens og framtidens krav. Vi skal se på to av dei mest brukte miljøledelsessystemene – Miljøfyrtårn og ISO 14000:2015.

Arrangementet er gratis for næringsrådets medlemmer, men krever påmelding for å kunne beregne matservering.

  • Sted: Ulvenparken, Ulvenvegen 34-36
  • Tid: 8.30-10.00 (frukost & mingling frå 8.00)
  • Pris: gratis for medlemmer / 200kr for ikkje medlemmer