Møt Gøril Eline Nordtvedt hos KulturminneDok

Gøril Eline Nordtvedt (41 år), utdannet arkeolog ved University College Dublin i Irland. Jobbet som daglig leder i Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling i 9 år, fra 2010 til 2019. Besluttet i 2019 å si opp jobben i foreningen for å ta spranget ut i det ukjente, og startet opp Kulturminnedok i september samme år. Det var mange grunner til det valget, men i hovedsak fordi jeg ønsket å benytte meg av de mulighetene jeg hadde fått i årenes løp i foreningen til å bruke både fagkunnskapen og kompetansen jeg hadde opparbeidet meg, på en litt annen måte enn jeg fikk anledning til i en redusert stilling med begrensede ressurser. I FMF hadde jeg ansvaret for 7 fredete og verneverdige bygg i Hordaland fylke, og den delen av jobben som gikk på bygningsvern, restaurerings- og vedlikeholdsprosjekter og kontakten med handverkstjenestene og fagmiljøet der så jeg på som svært givende og lærerikt. Dette var noe jeg ønsket å bygge videre på, og jeg ønsket i tillegg å etablere meg litt mer i min «nye» hjembygd Os. Pendling lå ikke for meg, og skulle jeg skape noe ville jeg skape det lokalt. Jeg visste at det ville være et marked for konsulenttjenester både overfor private huseiere så vel som kommunale instanser og plan- og arkitekturbransjen, og ønsket å både videreutvikle kompetansen jeg hadde samt å dele mine erfaringer og kunnskaper videre. Jeg fikk kontakt med både næringsrådets tidligere daglig leder og miljøet i Gründerparken på Os ved at jeg engasjerte meg som styremedlem i Visit Bjørnafjord i 2018, og gjennom dette fant jeg da et levende skapermiljø med hyggelige mennesker, et imøtekommende næringsråd og en næringskonsulent i Jon Sivert Rykkel som virkelig fremheiet tankene mine om å etablere noe for meg selv. Valget ble egentlig lett å ta etter det, særlig når jeg likevel hadde sluttet i stillingen min i FMF. Og dermed ble Kulturminnedok etablert!

 

Jeg var svært heldig i oppstartsfasen, og kom raskt i gang med noen kunder som gav meg en sjanse. Mitt første prosjekt var å søke om midler til mitbehandling på gamlestovo på Hauge, et oppdrag jeg fikk gjennom en av de som jobber i gründerparken. Vi var heldige og fikk full pott på søknaden om tiltaket der, en skikkelig boost til å jobbe videre! Gjennom min tidligere arbeidsgiver fikk jeg oppdrag om å skrive rapport for drift og aktivitet på Urnes Stavkirke for 2019, og for Hordaland avdeling å jobbe litt med en jubileumsforestilling i Vangskyrkja på Voss. Så var jeg så heldig å bli kjent med eieren av Engevik Gaard, som ønsket å benytte seg av mine tjenester til søknadsprosesser tilknyttet flere tiltak på Engevik. Der har jeg fått en prosjektlederrolle. Nylig var vi så heldige å få gjennomslag på en av søknadene vi har sendt inn, om midler til kurs i vindusrestaurering på hovedbygget. Det blir et veldig kjekt prosjekt å jobbe videre med! Jeg har vært veldig heldig med prosjektene som har kommet min vei, men håper samtidig at den kompetansen jeg kan bringe til bordet både i søknadsøyemed men også for rapporter, kulturminnedokumentasjoner og annet arbeid anses som viktig og fortsetter å bli etterspurt. Det er ikke bare-bare å tilby konsulenttjenester akkurat i denne sektoren. Kulturfeltet og kulturminnefeltet spesielt, vasser ikke i penger. Men mulighetene er der, og mitt bidrag kan være å finne dem!