Ny samarbeidspartnar: Azets Insight AS partnar med Bjørnafjorden næringsråd

Bjørnafjorden Næringsråd veks og med oss har vi nå fleire sterke samarbeidspartnarar. I haust fekk vi den gode nyheiten om at Azets ønsker å støtte og medverke i arbeidet vårt for næringslivet i Bjørnafjorden og omegn, og går inn som samarbeidspartnar til Bjørnafjorden næringsråd.

«Som ein del av næringsrådet ønsker vi å vere med å bidra til et yrande næringsliv i regionen, der vi spiller kvarandre gode og bistår innanfor de fagfelta vi kan levere.

Vi gleder oss til samarbeidet i året som kommer og til både å stifte nye bekjentskaper og å pleie eksisterende gjennom nettverket».

På kontoret i Irisgården på Os, finn du eit dedikert team på ni personar som bistår næringslivet i Os og omegn. Du finn rekneskapstjenester, lønnstenester og bedriftsøkonomisk rådgivning under same tak.

«Vi bistår kvarandre og er gode på kompetansedeling.
Alle kundar får ein saksbehandler, og nokon får ein fast rådgivar i tillegg.

Som ein del av ei landsdekkende kjede kan du vere trygg på at vi alltid har oppdatert kompetanse, samtidig som vi med vår tilstedeværelse i Os kjenner marknaden din godt.»

Azets