Basert på en undersøkelse som ble gjennomført forrige uke, ser vi at tre av fire av våre medlemmer har gjennomført eller planlegger å gjennomføre permitteringer. En fjerdedel frykter konkurs om situasjonen vedvarer. Det er uttrykkes en stor uro fra mange fortvilte bedriftledere.

Situasjonen oppleves nokså likt i byer, tettsteder og distrikt ellers. Akkurat nå er det inntekstsvikt og permitteringer som gjør seg sterkest gjeldende. I følge tall fra NAV var tallet arbeidsledige i Bjørnafjorden Kommune tirsdag 24.03.2020 1.294 eller 10%. Tallene inkluderer permitteringer.

På spørsmål om hvilke behov medlemmene har, er økt likviditet og fritak for forpliktelser et gjennomgående tema. Her er noen konkrete hovedpunkter:

  • Utvidelse av perioden der staten påtar seg økt økonomisk ansvar ved permitteringer, sykemelding og omsorgsbehov.
  • Fritak for arbeidsgiveravgift og moms.
  • Offentlige anskaffelser og oppdrag må økes

Reiselivsbedrifter og store deler av varehandel og engros har allerede skudd ned virksomheten. Informasjonen vi nå mottar fra bedrifter innen transport og logistikk tilsier at vareflyten står i fare for å bli dramatisk redusert.

Fakta om undersøkelsen: 

Web-undersøkelse gjennomført 18 & 19 mars 2020. 900 respondenter i medlemsbedrifter i hele Vestland fylke og 41 i Bjørnafjorden kommune.

Spørsmål og kommentar sendes til

Synnøve Mowinckel, Bjørnafjorden Næringsråd – synnove@167.71.36.9

Årsmøte 2024

SoMe-kurs

Hunder Redder Liv

Frukostseminar

We are great smart fast

Årsmøte 2024

SoMe-kurs

Påmelding

30. april

Kontakt detaljer

Namn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Informasjon om arrangementet vil bli sendt på sms
Medlem i Bjørnafjorden Næringsråd?

Årsmøte 2024

SoMe-kurs

Påmelding

30. april

Kontakt detaljer

Namn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Informasjon om arrangementet vil bli sendt på sms
Medlem i Bjørnafjorden Næringsråd?